انتصاب مديران پروازي را متوقف كنيد


 


بسياري اوقات، در محافل مختلف، بحث مي‌شود که مدير بايد بومي باشد يا غير بومي؟! عده‌اي فوري پاسخ مي‌دهند که قطعاً مدير بايد بومي باشد؛ زيرا، هم با منطقه آشناست، هم دلش به حال استانش مي‌سوزد و در آباداني شهر و استانش بيشتر مي‌کوشد تا چهره محروميت را از آن بزدايد.


در پاسخ فوق، سه نکته اساسي وجود دارد؛


1. آشنايي با حوزه کاري؛


2. آشنايي با منطقه؛


3. دلسوزي و وجدان کاري؛


ادامه مطلب...

 انتشار از منبع : akbari1-parsi - akbari1-parsi
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:31:40
  برچسب ها :